KVKK Aydınlatma Metni

BORUSAN KOLEKTİF İNOVASYON FORMU KULLANICI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu metni, veri sorumlusu Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Borusan Mannesmann”)  olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

 

Hangi kişisel verilerim işleniyor?

 

İnternet sitemiz aracılığı ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işleniyor.

 

  • Kimlik Bilgileri: Ad-soyad
  • İletişim Bilgileri: Adres, telefon, e-posta
  • İşlem Güvenliği: IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları

 

Kişisel verilerim hangi yöntemler ile toplanıyor?

 

Kişisel verileriniz internet sitemiz aracılığı ile otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır.

 

Kişisel verilerim hangi amaçlarla işleniyor?

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 

  • Odak alanlarımızla ilgili olarak platform üzerinden fikir sunulması ve başvuru yapılmasını sağlamak
  • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Kullanıcılar ile iletişime geçmek ve ilişkileri yönetmek
  • İnternet sitemizi tanıtmak, kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
  • Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek
  • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
  • Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

 

Kişisel verilerim işlenirken dayanılan hukuki sebepler nelerdir?

 

Kişisel Verileriniz yukarıda yer verilen amaçlarla ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması ile veri

sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Kişisel verilerim üçüncü kişiler ile paylaşılıyor mu?

 

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden sunulan hizmetler kapsamında ve yine yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak hizmet veya iş ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortakları ve tedarikçilerimiz ile yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek için yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

 

Kişisel Verilerim ile ilgili haklarımı nasıl kullanabilirim?

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) haklarını düzenlemektedir. Bu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi Borusan Mannesmann’a iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz: